Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις “Ουτζά – Λεμονού” Μυτιλήνης και “Χαλκέλια” Πλωμαρίου
Ημερομηνία: 06.11.2012 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης:

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις “Ουτζά – Λεμονού” Μυτιλήνης και “Χαλκέλια” Πλωμαρίου»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ