Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε. Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης, Πέτρας, Μήθυμνας)», εκτιμώμενης αξίας  490.000 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.)

 

Αναλυτικά η μελέτη εδώ