Ο Δήμος Λέσβου κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου προς Εφταλού» την 23-4-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 1 μήνα από την υποβολή της προσφοράς. Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους επενδυτικών δαπανών ΣΑΤΑ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου