Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πραγματοποίησε το έργο καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), συστήνοντας το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.

Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο όσοι δεν απογράφηκαν στα ΚΕΠ το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2012, πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Λέσβου (Ίμβρου 2 Μυτιλήνη), μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα την απογραφή τους. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 2251353914 – 5.

Για τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου