Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για εργασίες επισποράς, συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων προμηθειών και μηχανημάτων, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πλωμαρίου με φυσικό χόρτο, σύμφωνα με την αρ. 27/2018 τεχνική περιγραφή.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Τεχνική Περιγραφή