Προς ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου μας, στα   όσα γράφονται ή λέγονται, για το θέμα της αγοράς και τοποθέτησης των SEATRAC πέρσι το καλοκαίρι στην Πλαζ Τσαμάκια και στην Πλάζ των Βατερών και στα ερωτήματα ως προς το γιατί δεν τοποθετήθηκαν φέτος το καλοκαίρι, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κάνει γνωστά τα εξής:

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. αγοράστηκαν από τον Οργανισμό, πέρσι το καλοκαίρι, 2 μηχανήματα SEATRAC για την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην θάλασσα, συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, τα οποία και τοποθετήθηκαν στις πλαζ Βατερών και Τσαμάκια προκειμένου να αποτελέσουν πάγιο εξοπλισμό τους, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των εν λόγω οργανωμένων παραλιών, οι οποίες και αποτελούν συχνό τόπο επίσκεψης οικογενειών με Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Με την υπ’ αριθμ. 85/2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ  αποφασίστηκε η παραχώρηση- δωρεά των ανωτέρω μηχανημάτων τόσο στην ΑΔΕΛ όσο και στην τοπική Κοινότητα Βρίσας, προκειμένου να αποτελέσουν πάγιο εξοπλισμό των ανωτέρω παραλιών και με σκοπό οι παραλίες αυτές να αποτελέσουν πόλο έλξης και σταθερό σημείο επιλογής για οικογένειες με άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τόσο για την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2063 και 2064 της 28/7/2017 Πρωτόκολλα Παράδοσης, Δωρεάς- και Παραλαβής, παραδόθηκαν τα αναφερόμενα Setrac τόσο στην ΑΔΕΛ όσο και στην Τοπική Κοινότητα Βρίσας. Έτσι τόσο η Τοπική Κοινότητα Βρίσας όσο και το ΔΣ της ΑΔΕΛ έγιναν κύριοι- ιδιοκτήτες των μηχανημάτων αναλαμβάνοντας και τις υποχρεώσεις   φύλαξης, συντήρησης, τοποθέτησης κ.λ.π. που απορρέουν εκ της κυριότητας αυτής.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου από 28/7/2017 δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη επί των Seatrac.

Αναστασία Αντωνέλλη

Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου