Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αντιπαράθεση του Αντιδημάρχου Ταξιάρχη Βέρρου και του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Τσουπή θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Η Δημοτική αρχή βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια παραγωγής έργων για τον τόπο, διαφυλάττοντας παράλληλα την απαιτούμενη συνοχή μεταξύ των μελών της. Σε μια πολυσυλλεκτική παράταξη την οποία απαρτίζουν άτομα με διαφορετικές απόψεις, διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, αυτές αποτελούν την τροφή για δημιουργική σκέψη, παραγωγική συζήτηση και εξεύρεση λύσεων. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και πάντα σε πνεύμα συνεννόησης, φροντίζει να ακούγονται οι προτάσεις και οι απόψεις όλων για τα θέματα που απασχολούν τη Λέσβο αλλά και να εντοπίζονται λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εν γένει. Επιδίωξη όλων είναι, παρά τις όποιες διαφωνίες ή συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν, να δίδεται πάντα προτεραιότητα στην παραγωγή έργου προς όφελος των συμπολιτών μας.

Ως εκ τούτου, διαφωνίες μεταξύ των στελεχών θα υπάρχουν, όμως σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε παραιτήσεις, που φυσικά υποδαυλίζουν την ενότητα της παράταξης αλλά κυρίως την προσπάθεια παραγωγής έργου από τη Δημοτική Αρχή.