Με σημερινή του δήλωση ο κ. Πατερέλλης, αποδεικνύει πως τελικά η λογική αυτού του τόπου να βλέπουμε πάντα το δένδρο και όχι το δάσος, ακόμα καλά κρατεί και πως η πρακτική της «αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση» συνεχίζει και στις μέρες μας να υπάρχει, παρά τις πανθομολογούμενες αναγκαιότητες ανασυγκροτήσεως του πολιτικού λόγου, σ’ όλα τα επίπεδα θεσμών, αφού η προαναφερόμενη πρακτική, κόστισε πάρα πολύ ακριβά και στο πολιτικό σύστημα και στους πολίτες της πατρίδας μας.

Δυστυχώς, η εθελοντική διάθεση του χώρου και του προσωπικού του γραφείου του Δημήτρη Βουνάτσου, και μέχρι τη νόμιμη στέγαση του Ν.Π.Δ.Δ- όπως τούτο ρητά αναφέρεται στο εκδοθέν Δελτίο Τύπου της πρωτοβουλίας αυτής-, αντί να εκτιμηθεί ως προσπάθεια, που όχι μόνο δεν θα επιβάρυνε τον Δήμο με την διάθεση χώρων του, ήδη λειτουργούντων από άλλες υπηρεσίες, -με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να αναζητά νέους χώρους προς μίσθωση-, και προσωπικού, το οποίο ποσώς δεν επαρκεί για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, αντί ως γενικότερη διάθεση προσφοράς να τύχει θετικής υποδοχής, επικρίνεται από τον κ. Πατερέλλη και μάλιστα κατ’ αυτόν τον ανοίκειο τρόπο στην εν λόγω δήλωση του.

Δεν θα ακολουθήσουμε τη λογική του κ. Πατερέλλη της αντιπαράθεσης για την αντιπαράθεση και για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

Στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία, άλλωστε, καλούμαστε όλοι να προσφέρουμε απ’ αυτά που έχουμε και σε τούτο ο Δήμαρχος Λέσβου έχει την πρώτιστη υποχρέωση. Ως εκ τούτου, έβαλε από την τσέπη του βενζίνη στο δημαρχιακό αυτοκίνητο γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, διέθεσε προσωπικό και αναλώσιμο υλικό απ’ το γραφείο του, για ανάγκες της πρώτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί χαρτί και μελάνι δεν υπήρχε στο Δήμο και δεν δούλευε το φωτοτυπικό του, στις 2 Ιανουαρίου, και πρό ημερών- μέχρι την στέγαση του Ν.Π-, διέθεσε το γραφείο και το προσωπικό του, για την εξυπηρέτηση των οικονομικά αδύναμων συμπατριωτών μας, προκειμένου να προμηθευτούν το ανάλογο έγγραφο για να επισκεφθούν δωρεάν όσους από τους ιδιώτες γιατρούς, εθελοντικά συμμετέχουν στην εν λόγω προσπάθειά μας.

Όλα τούτα τα αφήνουμε στην κρίση των συμπατριωτών μας και όχι στην μικροκομματική αντίληψη του κ. Πατερέλλη, προς τον οποίον, επί του παρόντος, προκαλούμενοι από αυτόν, αναγκαζόμαστε να του υπενθυμίσουμε τη σοφή παροιμία ότι: «στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλούν για σχοινί»!

Από την δήλωση του, κρατάμε μόνον την εποικοδομητική του πρόταση, και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό, που αφορά τον Φαρμακευτικό Σύλλογο,- μιας και στον Ιατρικό έχουμε ήδη απευθυνθεί-, ούτως ώστε η ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων συμπατριωτών μας, γιατί για μας αυτός είναι ο στόχος μας, να επεκταθεί και σε ότι αφορά την φαρμακευτική τους περίθαλψη .

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου