Με πραγματική έκπληξη διαβάσαμε τη δημόσια παρέμβαση του φιλοζωικού συλλόγου «ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης» στην οποία κατηγορείται ο Δήμος Λέσβου για αδιαφορία σχετικά με την κατάσταση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενώ  η «ΚΙΒΩΤΟΣ» εμφανίζεται ως ο μοναδικός φορέας που ασχολείται με αυτό το σοβαρό πράγματι ζήτημα.

Η έκπληξη μας ξεκινά από το γεγονός ότι παρά την συμμετοχή του εν λόγω συλλόγου με εκπρόσωπό του στην πενταμελή επιτροπή του Δήμου, (που είναι αρμόδια κατά τον νόμο για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς), ουδέποτε η «ΚΙΒΩΤΟΣ» έθεσε θέμα «αποχής» της από αυτή, επικαλούμενη δυσλειτουργίες στο Δήμο.

    Δεν αποτελεί μυστικό ότι διαδικαστικοί και γραφειοκρατικοί λόγοι έχουν καθυστερήσει τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Λέσβου με κτηνίατρο για τις εργασίες περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί στους εκπροσώπους των φιλοζωικών συλλόγων της πόλης μας, δεν επιτρέπει την πρόσληψη κτηνιάτρου είτε με το καθεστώς του μόνιμου υπαλλήλου, είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η μοναδική δυνατή λύση είναι αυτή με τη διαδικασία της μίσθωσης έργου, η οποία όμως θα καταστεί δυνατή μετά τις 20 Ιουνίου 2018.

Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε  στα μέλη της «Κιβωτού» ότι για όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα (πριν το 2018), ο Δήμος Λέσβου στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, (όπως αυτή προσδιορίζεται από τους νόμους Ν. 4039/2012 και το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 από το 2013), παρείχε υπηρεσίες στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς με ανάδοχο κτηνίατρο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου (Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων), υπό την εποπτεία μάλιστα της αρμόδιας πενταμελούς  επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι η ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή μεταξύ άλλων, αποφασίζει και σχετικά με τον έλεγχο επικινδυνότητας ενός αδέσποτου ζώου και καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση τους (παράγραφος 12, άρθρο 9 του Ν.4039/2012).

Δυστυχώς η εν λόγω Επιτροπή με ευθύνη και του εκπροσώπου της «Κιβωτού», δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις εκ του νόμου αρμοδιότητες της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε μια απόφαση της για το 2018, σχετική με την επικινδυνότητα των ζώων που κυκλοφορούν αδέσποτα στο νησί. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος Λέσβου να γίνεται καθημερινά αποδέκτης των δικαιολογημένων παραπόνων, ακόμα και της οργής πολλών συμπολιτών μας, για τις επιθέσεις που δέχονται από αγέλες αδέσποτων ζώων. Η έλλειψη αποφάσεων θα καθυστερήσει πρακτικά και το έργο του κτηνιάτρου,  αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν ωφελεί λοιπόν κατά την γνώμη μας μια εκ του ασφαλούς καταγγελία του Δήμου Λέσβου για δήθεν αδιαφορία του, από τη στιγμή που οι εκπρόσωποι της «Κιβωτού» γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν για τον καθένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίθετα εκτιμούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων φορείς, θα πρέπει να καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυσή του, αναλαμβάνοντας ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν και όχι να υπεκφεύγει «αμυνόμενος με επίθεση». Η «αποχή» του εκπροσώπου της «Κιβωτού» από την  πενταμελή επιτροπή σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τον κοινό σκοπό που επιδιώκουμε. Η «αποχή» από ένα νομοθετημένο όργανο με αρμοδιότητα την  επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων,  πέραν του όποιου ηθικού ενδεχομένως ζητήματος προκύπτει για έναν φιλοζωικό σύλλογο, αναμφίβολα δεν βοηθά στην ανακούφιση της κοινωνίας από αυτό.

Για να μην δημιουργούνται όμως εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δήμο ήδη από το 2012, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με τους πενιχρούς πόρους που είχαμε στη διάθεση μας, για τα έτη 2016 και 2017 προβήκαμε σε έλεγχο – επανέλεγχο περί των 393 αδέσποτων ζώων, από τα οποία σημάνθηκαν ηλεκτρονικά 217, εμβολιάστηκαν 174, ενώ στειρώθηκαν και ευνουχίστηκαν 231 ζώα. Από το 2013 μέχρι το 2017 το ύψος της ανάθεσης για τις παραπάνω εργασίες σε ιδιώτη κτηνίατρο ανήλθε στο ποσό των 23.400 € με ΦΠΑ ανά έτος, ενώ για το 2018 αυξήσαμε τον προϋπολογισμό των εν λόγω εργασιών σε 35.000 €, σε μια προσπάθεια πραγματοποίησης περισσότερων εργασιών και  αντιμετώπισης περισσότερων περιστατικών. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες πως όλες οι κτηνιατρικές εργασίες που προβλέπονται για το 2108 θα εκτελεστούν κανονικά, παρά την πρόσκαιρη καθυστέρηση.

Επίσης θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Λέσβου, εκτός από τη δαπάνη για την εκτέλεση των κτηνιατρικών εργασιών, βαρύνεται επιπλέον με την δαπάνη για την προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων, τροφών κλπ, η οποία για το 2017 ανήλθε στο ποσό των 20.000 € με ΦΠΑ.

Κλείνοντας θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η δημοτική μας αρχή αποδέχεται και λαμβάνει υπόψη  της κάθε κριτική που της ασκείται είτε από δημότη, είτε από συλλογικό φορέα, αρκεί αυτή να είναι τεκμηριωμένη, ουσιαστική, παραγωγική και να αποβλέπει στην πραγματική βελτίωση της λειτουργίας του Γραφείου Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων. Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων δεν λύνεται ούτε με άδικα λιβελογραφηματα, αλλά ούτε και με ευχολόγια. Απαιτεί δράσεις και ανάληψη ευθυνών στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα. Από τη μεριά μας να είστε σίγουροι, τόσο εσείς όσο και οι συμπολίτες μας ότι θα καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας και θα εξαντλήσουμε   κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο για τη λύση του προβλήματος.

Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
& Περιβάλλοντος Δήμου Λέσβου
Νίκος Καρασάββας