Αναφορικά με ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τον τρόπο διάθεσης δωρεών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού της 12ης Ιουνίου θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω.

Πέρα από τη δική μας θέληση για πλήρη διαφάνεια στη διάθεση δωρεών, υπάρχει νόμιμη διαδικασία που μόνο μέσω αυτής μπορεί να διατεθεί έστω και ένα ευρώ από το ταμείο του Δήμου. Δαπάνες θα γίνονται για ανάγκες εργασίες, προμήθειες ή άλλες έκτακτες ανάγκες βάση του ποσού των δωρεών.

Ο λογαριασμός δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από πολλά αιτήματα φορέων και φίλων της Λέσβου που επιθυμούσαν να βοηθήσουν. Οποιαδήποτε δαπάνη, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά  και φυσικά μετά από έλεγχο και έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι αναρτώνται δημόσια στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr

Επομένως, κανένα πρόσωπο ή ολιγομελής επιτροπή δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ παρά μόνο τα θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου και του κράτους.