Γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017, στην περιοχή της Γέρας, θα γίνει με συμβατικό απορριμματοφόρο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1201.