Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Νοτιοανατολική Λέσβο από σήμερα θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.