Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2017 στην περιοχή της Γέρας θα γίνει με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.