«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αιολική Καινοτομία στην Απασχόληση – Αιολκια»

Εκδόθηκε ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΑΙΟΛΚΙΑ».

Μπορείτε να τον δείτε εδώ