ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ , ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκατρία (13) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔημοτικόςΟργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης» Δήμου Μυτιλήνης, που εδρεύει στην Μυτιλήνη Ν. Λέσβου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

  •  «Παροχή υπηρεσιών Βρεφονηπιοκόμου, για την ανάπτυξη βρεφών,»
  •  «Βοήθεια στο υπηρετούν παιδαγωγικό προσωπικό»,
  •  «Μεταφορά των παιδιών στους Σταθμούς»,
  •  «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων» και «Επιμελημένος προγραμματισμός και έγκαιρη παρασκευή φαγητού»

συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική προκήρυξη