Από τον Δήμο Λέσβου ανακοινώνεται ότι το ωράριο υποδοχής του κοινού στα Κεντρικά γραφεία του Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Λέσβου που βρίσκονται στην οδό Καραντώνη 2 στη Μυτιλήνη ορίζεται, με απόφαση Δημάρχου, από τις 9.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες της υπηρεσίας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου