Με την υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 16.1102/1/2012 σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Νομό Λέσβου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λέσβου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 10ΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/03    09:30 – 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03    09:30 – 14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/03    ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03    ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/03    09:30 – 14:00

ΤΡΙΤΗ 20/03    09:30 – 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/03    09:30 – 14:00

ΠΕΜΠΤΗ 22/03    09:30 – 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03    09:30 – 14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/03    09:30 – 14:00

Τηλ. 2253071990 – www.visitmolyvos.com