Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , ανακοινώνει ότι στην αίθουσα Δημ. Συμβουλίου – Παλαιό Δημαρχείο , την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 , ώρα 12.00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη ενός [1] τακτικού και ενός [1] αναπληρωματικού μέλους [Δημοτικού Συμβούλου] , που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής έργων του Δήμου Λέσβου , για το οικ. Έτος 2013 .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .