Σ.Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ανακοίνωση

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για την Μυτιλήνη και για τα παραρτήματα Καλλονής & Αγ. Παρασκευής ξεκίνησαν και μπορείτε να μας βρείτε στην οδό Πιττακού 44 (παλαιό Παρθεναγωγείο) στη Μυτιλήνη , καθημερινά από τις 18:00 έως τις 20:00.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σχολείο από το τηλέφωνο-φαξ 22510-37401.