Ο Σύνδεσμος – Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες , ανακοινώνει ότι :

Για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας :

  • Οι δημότες Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης – Θερμής μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22510 40640 με την κα. Κασάπη Χρυστάλα .
  • Οι δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου , Γέρας , Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου στο τηλ. 22520 32320 με τον κ. Αράμβογλου Γεώργιο .
  • Οι δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου στα τηλ. 22533 50510 και 22533 50502 με την κα. Καρμίρη Ελευθερία .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και από 8.00 – 13.00 .