Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη νομού Λέσβου .

Αναλυτικά η προκήρυξη .