Δημοσιοποίηση  διαδικασίας για την  κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον  οικισμό «Σκάλα Νέων Κυδωνιών» της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής .

Αναλυτικά :

  • Το διαβιβαστικό της υπηρεσίας εδώ .
  • Η ανακοίνωση – πρόσκληση της υπηρεσίας εδώ .
  • Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ .
  • Χάρτης 1:500.000 εδώ .