Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους  πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης.