Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κ. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών .

Αναλυτικά εδώ .