ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κ. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .