Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι:

«Ο Οργανισμός μας συμμετάσχει ως εταίρος, μαζί με άλλους φορείς στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Λέσβου- Λήμνου Ορίζοντες: Κοινωνική ένταξη και απασχόληση ατόμων σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενων από φτώχεια σε καινοτόμες δραστηριότητες με έμφαση στον πρωτογενή τομέα», με συντονιστή την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που θα αναλάβει στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού Άξονα προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Η πρόταση της σύμπραξης κατατέθηκε προς αξιολόγηση, από τον συντονιστή – ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ».

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου