Από τον Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι :

«Οι Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών, ελαιολάδου και ειδών ιχθυοπωλείου) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου, καλούνται, όπως επικοινωνήσουν με το λογιστικό τμήμα του Οργανισμού στο τηλέφωνο 2253350125, υπεύθυνος Αράδας Ελευθέριος, για την σύναψη απ’ ευθείας συμβάσεων.»

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου