Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από Δευτέρα 04/01/2021 έως και την Τετάρτη 20/01/2021  οι συναλλαγές με το Tαμείο θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα για την πληρωμή τελών, προστίμων και δόσεων ρύθμισης  ισχύουν οι εξής λογαριασμοί του Δήμου Μυτιλήνης:

1. Εθνική Τράπεζα : 415/54532758 , ΙΒΑΝ : GR 16 0110 4150 0000 4155 4532 758

2. Eurobank: 00260725140200256602 , ΙΒΑΝ : GR 180 260 725 0000 140200256602

Παρακαλούμε στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη ή ο κωδικός οφειλέτη αν είναι γνωστός.

Αν η οφειλή αφορά πρόστιμο ΚΟΚ παρακαλούμε να αναγράφεται και ο αριθμός της κλήσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251350542, 2251350536, 2251350592

FAX: 2251350591

Email: tameio.myt@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ