ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 343/2011 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ 4Α3ΤΩΛΦ-2), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10048/3109/23-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α32ΟΡ1Ι-ΘΦ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ένδεκα (11) ναυαγοσωστών, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση της Δημοτικής πλαζ Τσαμάκια και όλων των πλαζ του Δήμου Λέσβου που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής .

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά