Το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Μυτιλήνης, ενόψει των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009, ενημερώνει τους ευρωπαίους πολίτες, που διαμένουν στην Ελλάδα, για το δικαίωμα τους στο “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι”.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική κοινοτική οδηγία, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Αναφορικά με τους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., εκείνοι έχουν το δικαίωμα κατά τις ευρωεκλογές, να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής, είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Στην περίπτωση που οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Όσοι από τους πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του “εκλέγειν” στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου στον τόπο διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μυτιλήνης στην οδό Καραντώνη 2 (κτίριο φιλανθρωπικών – πίσω από τον Άγιο Θεράποντα) και στα τηλέφωνα 2251020478 και 2251048201.

Γραφείο Τύπου