Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι θα διενεργηθεί η δημοπρασία του ανωτέρω έργου την 11-8-2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (2ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη).