Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί όλους τους άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 2001, Δημότες του Δήμου μας, να προσέλθουν μέσα σε είκοσι επτά (27) ημέρες από σήμερα, ήτοι το αργότερο έως 23 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του Στρατολογικού πίνακα των στρατεύσιμων της κλάσεως 2022 στην οποία ανήκουν, δηλαδή επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, γραμματικές γνώσεις κ.λπ.

Μαζί τους να φέρουν και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή εάν δεν υπάρχει στα χέρια τους επαγγελματικό βιβλιάριο, το απολυτήριο του σχολείου στο οποίο φοίτησαν τελευταία ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία αυτών. Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον  να προσέλθουν, μπορούν να έρθουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς.

Ειδικότερα, οι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων του δήμου (διεύθυνση Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) και οι λοιποί δημότες στην έδρα της δημοτικής ενότητας, όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός