Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 472/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος Λέσβου διοργανώνει τις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ. Κ. Αγιάσου με την ευκαιρία των εξής θρησκευτικών εορτών:

α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και
β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα).
κατά τα χρονικά διαστήματα:
α) από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου 2018 και
β) από 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου 2018

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής στις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Αγιάσου (τηλ. 2252350500) κατά το χρονικό διάστημα από 10.07.2018 έως και τις 20.07.2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.