Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου, κ. Ιωάννης Βατός, μετά την αρίθμ. πρωτ. : 3592/290/25-1-2013, και ΑΔΑ: ΒΕIEOΡAI-KΟΛ, απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία καθορίζεται  ο ανώτατος αριθμός των χορηγουμένων αδειών, για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου – τύπου Β΄ , για το έτος 2013, ανακοινώνει ότι θα χορηγηθούν (60) εξήντα άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄, για το 2013, στο Δήμο Λέσβου, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .