ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΥ Β΄ ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

Oλόκληρη η ανακοίνωση εδώ