Ανακοίνωση για την πρόσληψη 3 ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της Δ/νσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης για λόγους δημόσιας υγείας