Η Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου σε άμεση συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παρακαλεί τους δημότες του Δήμου Λέσβου εφόσον εντοπίζουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα (χωρίς πινακίδες) να ενημερώνουν τον Δήμο προκειμένου να ενεργεί άμεσα για την απομάκρυνση αυτών.

 

Μυτιλήνη ,  12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Αλβανόπουλος Παναγιώτης