Το  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως οκτώ (8) μηνών,  με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων  «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2017-2018 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού .

Αναλυτικά :