Ο Δήμαρχος Λέσβου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες κορασίδες που τέλεσαν  το γάμο τους κατά το έτος 2016, είναι καταγόμενες και κατοικούν στη Δ.Κ. Λουτρών, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση βοηθημάτων γάμου έτους 2016, Κληροδοτήματος  «Μαρίας & Αποστόλου Πασιούρα».

Αναλυτικά η πρόσκληση .