Ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός για την: «Προμήθεια χημικών και λοιπών αναλώσιμων υλικών όλων των Μ.Ε.Λ. του Δήμου Λέσβου» που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2013, αναβάλλεται .

Η νεώτερη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών

Πελαγία Αράμβογλου