Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι ακυρώνεται η δημοπρασία του έργου «Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Παραδοσιακού Μύλου Παραλίας Θερμής» , την 19-08-2014 ημέρα Τρίτη , σύμφωνα με την  αριθμ. 905/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,  λόγω της αλλαγής των όρων της διακήρυξης, αφού με το άρθρο 59 του Ν. 4278/4-8-2014 καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού Δημοσίων Έργων.

 

Η Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.
κ.α.α.
Καλδή Άρτεμις