Γνωστοποιείται ότι ο Διαγωνισμός, που αφορά στο έργο:

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού 23.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

 

σύμφωνα και με την αριθμ.583/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, την Πέμπτη 6-8-2015.

 

Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, για όσους δεν έχουν πάρει θα διατίθενται από τον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, μέχρι και την Τετάρτη 5-8-2015.

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                         Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λέσβου