Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου», με προϋπολογισμό 44.982,91 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Καθαιρέσεις – Φορτοεκφορτώσεις – Μεταφορές με Προϋπολογισμό 801,10 € (δαπάνη εργασιών)
  • Οικοδομικές εργασίες  με προϋπολογισμό 27.531,20 € (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η  ανακατασκευή της στέγης του κτιρίου, του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Μανταμάδου, το οποίο λόγω πυρκαγιάς έχει υποστεί αρκετές ζημιές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 27-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία: Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :