Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης αποφάσισε ομόφωνα (Αριθμός Απόφασης 524/2020) και ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή Γεφυριού στον Παλαιόκηπο για την άρση της επικινδυνότητας»:

– Η επαρχιακή οδός Λάρσος – Πλωμάρι και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την Δημοτική οδό που οδηγεί στο Πέραμα μέσω Ευρειακής, έως τον Παλαιόκηπο, παραμένει κλειστή από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό εκτιμάται σε εξήντα (60) ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων για το χρονικό διάστημα που η οδός είναι κλειστή, θα πραγματοποιείται μέσω της Δημοτικής οδού που οδηγεί στο Πέραμα μέσω Ευρειακής.

Τα διερχόμενα οχήματα θα ειδοποιούνται με πληροφοριακές πινακίδες, τόσο για την εκτέλεση έργων, όσο και ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Οι πληροφοριακές πινακίδες θα τοποθετηθούν στην διασταύρωση με την Ευρειακή – Πέραμα, στον Παπάδο, καθώς και οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.