Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε την παρακάτω επιστολή, με θέμα την αναγκαιότητα σύντμησης χρονικών διαστημάτων συλλογής εγκαταλειμμένων οχημάτων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου