Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ανακοινώνεται ότι, η προγραμματισμένη για τις 12:30 μ.μ. σήμερα συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, αναβάλλεται για λόγους έκτακτου κωλύματός του.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου