Για την ενημέρωση των δημοτών μας, σας γνωστοποιούμε τις υπ. αριθμ. 251/2013 & 253/2013, αποφάσεις του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου που αφορούν τις αλλαγές που έγιναν στον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων.

Η απόφαση για τους αντιδημάρχους εδώ

Η απόφαση για τους εντεταλμένους εδώ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου