Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κ. Αντωνέλη Αναστασία, ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες μητέρες βρεφών ή νηπίων ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» έχουν ενταχθεί στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ και έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής τροφείων, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα οι μητέρες εργαζόμενες στον Δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

Ο Φάκελος του Διαγωνισμού προς τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, από τις 20/6/2011, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (http://www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Ο Φάκελος του Διαγωνισμού περιλαμβάνει το Αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και από τα ακόλουθα Παραρτήματα:

 • Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωση μητέρων
 • Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 20/6/2011 έως τις 11/7/2011.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ (να έχουν παραληφθεί από την ΕΕΤΑΑ και όχι η ημερομηνία αυτή να είναι σφραγίδας ταχυδρομείου).

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους, εκ των κάτωθι:

Για βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών:

 • Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός – Σοφοκλέους 2, Μυτιλήνη
 • Βρεφικός Σταθμός «Μαρία Αμπατζή»- Ισαύρων 3 Μυτιλήνη

Για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση:

 • Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός- Σοφοκλέους 2, Μυτιλήνη
 • Β’ Παιδικός Σταθμός- Ναυτικός Όμιλος, Μυτιλήνη
 • Γ’ Παιδικός Σταθμός- Ε. Βοστάνη 32, Μυτιλήνη
 • Δ’ Παιδικός Σταθμός- Ερμού 328, Μυτιλήνη
 • Παιδικός Σταθμός «ΚΔΑΠ-Πολύκεντρο»- Καραντώνη 7, Μυτιλήνη
 • Παιδικός Σταθμός Αγιάσου- Αγιάσος
 • Παιδικός Σταθμός Ερεσού, Ερεσός
 • Παιδικός Σταθμός Πέτρας, Πέτρα
 • Παιδικός Σταθμός Πλωμαρίου, Πλωμάρι
 • Παιδικός Σταθμός Αγίας παρασκευής, Αγία Παρασκευή
 • Παιδικός Σταθμός Παμφίλων, Πάμφιλα
 • Παιδικός Σταθμός Παπάδου Γέρας- Παπάδος
 • Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου Γέρας, Σκόπελος
 • Παιδικός Σταθμός Καλλονής-Καλλονή

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου