Από τον Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι:

Ενημερώνουμε τους γονείς που έχουν αιτηθεί την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου και δεν έχουν προσκομίσει αντίγραφο του Ε1- φορολογικής δήλωσης- ότι τελευταία ημέρα προσκόμισης της είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013. Όσοι από τους γονείς δεν την προσκομίσουν, οι αιτήσεις τους δεν θα συμπεριληφθούν προς αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή.

Τούτο είναι αναγκαίο διότι ο Οργανισμός μας πρέπει ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων και σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εγγραφής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, για να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι γονείς για το που θα πάνε τα παιδιά τους την 1η Σεπτέμβρη.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου