Υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Λέσβου Δημήτρη Φ. Βουνάτσο, η αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου της πράξης με τίτλο «Υδρευτικό Έργο-Αποταμιευτήρια Μήθυμνας Λέσβου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.968.600 Ευρώ.

Πρόκειται περί σημαντικού αναπτυξιακού έργου, το οποίο εξασφαλίζει την ύδρευση των δύο τουριστικών οικισμών Μήθυμνας και Πέτρας. Μέχρι σήμερα η λιμνοδεξαμενή εξυπηρετούσε μόνο τις αρδευτικές ανάγκες των δύο περιοχών. Πιστεύουμε ότι η ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου θα εγκρίνει την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), αφού τούτο είναι ώριμο και έχει επιτέλους όλες τις νόμιμες μελέτες και εγκρίσεις.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου